Wycena mienia

Wycena mnienia ruchomego

Mamy uprawnienia i doświadczenie w wycenie mienia ruchomego pojazdów, maszyn i urządzeń specjalistycznych. Świadczymy usługi dla sektora rolnictwa, budownictwa oraz pozostałych branż, a wykonane wyceny stanowią podstawę przy umowach leasingowych, zaciąganych kredytach na zakup mienia i innych czynnościach związanych z finansowaniem.

Wyceny wykonywane w ProCost pozwalają na szybkie wycenienie wielu pozycji o róznym stanie technicznym z uwzglednieniem również wartości na wskazany przez nas dzień.